»  
نحوه خرید کالا

1.تماس با واحد فروش (2015-772-0912) و درخواست پیش فاکتور

2.بررسی کمی و کیفی محصولات پیش فاکتور شده و تایید آن

3.تسویه پیش فاکتور

4.ارائه اطلاعات تسویه واطلاعات خریدار به طور کامل به شرکت